HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Vážený pán doktor Vulev,

Vážený pán doktor Vulev,
cinre

ospravedlňujem sa, že s oneskorením posielame veľké poďakovanie za operáciu aneuryzmy brušnej aorty môjho manžela Štefana Csögleia. Vďaka patrí Vám osobne za Váš profesionálny a ľudský prístup ako i celému operačnému tímu a angiologickému oddeleniu pod vedením MUDr.Tótha. Starostlivosť o manžela bola vysoko profesionálna a na vysokej úrovni.

S úctou a poďakovaním
manželia Csögleiovci