HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Vážený pán Dr. Vulev,

Vážený pán Dr. Vulev,
cinre

chcem sa Vám poďakovať, 21.1.2020 ste mi operovali druhú, tentoraz nekrvácajúcu aneuryzmu v mozgu.

Pred 16 rokmi som s spolu s rodinou (manžel, 10-ročný syn, 3-mesač. dcéra) prežívala hektickejšie časy prasknutej, krvácajucej aneuryzmy…
Náhodou som sa dostla na Vašu kliniku, dnes viem, že nič lepšie ma nemohlo postretnúť. Uvedomujem si, že som mala veľké šťastie byť pacientom
vynikajúceho odborníka, človeka a riaditeľa nemocnice. Na svojich ľudí sa môžete spoľahnuť, všetci pracuju na 150%!

Pridávam sa k pacientom, ktorí Vašu nemocnicu vyhodnotili ako najlepšiu.
Prajem aj dalším pacientom, aby zažili, že aj na Slovensku sa TO dá.
Veľká vdaka patrí Dr. Unčovskej a celému kolektívu neurologického oddelenia a JIS,

Vďaka,
D. Weiszová s rod.