HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Vážený pán minister,

Vážený pán minister,
cinre

dovoľte mi touto cestou vyjadriť veľké poďakovanie nemocnici CINRE, ktorá vykonáva svoju prácu na vysoko profesionálnej úrovni pod vedením MUDr. Ivana Vuleva, PhD, MPH. Osobitne chcem poďakovať práve pánovi riaditeľovi za ústretovosť a ochotu vždy pomôcť. Je to človek na správnom mieste a pre mňa ako pacienta „OSOBNOSŤ „vo svojom obore. Ďakujem všetkým sestrám a lekárom.

V pondelok 22.8. 2022 bola moja sestra prevezená vo vážnom stave do Bratislavy na neurologické oddelenie CINRE s diagnózou aneuryzma mozgu. Prognózy boli veľmi zlé a my blízki sme prežívali neskutočnú bolesť a strach o jej život. Prišlo to náhle a nečakane o to horšie to bolo pre nás, nakoľko sme vôbec nevedeli čo táto diagnóza obnáša.
Bolo nám všetko dôkladne vysvetlené, ako bude liečba pokračovať a čo nás bude čakať, nakoľko sestra musela absolvovať operáciu hlavy. Jej stav bol vážny. Zdravotnícky personál sa ujal mojej sestry ihneď a urobili všetko pre záchranu jej života za čo im nesmierne ďakujeme.
Sú to ľudia, ktorí robia pre pacienta maximum, ľudia vďaka ktorým je spústa rodín šťastných, pretože robia to najcennejšie „zachraňujú ľudské životy“ a ja sa im klaniam a nesmierne im ďakujem.

Nemocnica CINRE Bratislava je špička vo svojom obore po všetkých stránkach.

S pozdravom a prianím pekného dňa

P. Daňová