HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Vážený pán MUDr.Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE – riaditeľ nemocnice CINRE.

Vážený pán MUDr.Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE – riaditeľ nemocnice CINRE.
cinre

Týmto spôsobom sa Vám chcem za Vašu vynikajúco odvádzanú prácu aj ja poďakovať a pripojiť sa k množstvu spokojných pacientov.Veľmi pekne ďakujem za vysoko profesionálne vykonanie implantácie stentgraftov do aneuryzmy brušnej aorty, ktorá čoraz viac ohrozovala môj život.
Zároveň ďakujem všetkým Vašim spolupracovníkom od angiologickej ambulancie /Mudr.Tóth/, celému kolektívu angiologických lôžok /Mudr.Banásová/, personálu na operačnej sále a pooperačnej koronárne a angiologickej jednotke.
Vyslovujem Vám svoj hlboký obdiv za zloženie a vedenie kolektívu,ktorý svojim odborným a neustálym milým prístupom prispieva k úspešnej liečbe pacientov vo Vašom výnimočnom zdravotnom zariadení.
Všetko najlepšie vo Vašej náročnej práci Vám želá

Jozef Križan.