HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

Vážený pán primár MUDr. David Liška,

Vážený pán primár MUDr. David Liška,
cinre

ďakujem, že som mohol byť ošetrený na kardiologickom oddelení vo Vašej nemocnici. Vyslovujem veľké uznanie a obdiv nad priebehom organizácie vyšetrení a operácií. Ďakujem aj za milý prístup obslužného personálu. V dnešnej dobe je to už vzácnosť.

Ešte raz, pán primár, veľká vďaka.
Štefánik