HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

Vážený pán riaditeľ,

Vážený pán riaditeľ,
cinre

veľmi si vážim rýchle vybavenie mojej elektronickej žiadosti o neurologické vyšetrenie môjho otca, Jána Kapka. Obdivujem Vás spolu s celým Vaším tímom v CINRE za Vašu vysokú profesionalitu a odbornosť. Som Vám nesmierne vďačná za to, že ste ihneď konzultovali otcov neurochirurgický problém.

Osobitne veľmi pekne ďakujem pánovi doktorovi Kuniakovi, ktorý mi ochotne vysvetlil otcovu diagnózu a navrhol ďalší postup liečby. Som nadšená s akým veľkým nasadením prijal otca na neurologické oddelenie a dokázal úspešne vykonať operáciu, na ktorú si na inom pracovisku na Slovensku pre otcove viaceré komplikované diagnózy netrúfali. Bez jeho pomoci by otec naďalej ostal v života ohrozujúcom stave.

Cením si vysoko profesionálny a ľudský prístup tohto Vášho špičkového neurochirurga, ktorý zachránil otcovi život už po druhýkrát! Som mu vďačná aj za jeho ďalšie odporúčania, ktoré majú otcovi pomôcť k rýchlejšiemu zotavovaniu.

Prajem veľa zdravia a úspechov celému tímu CINRE.

Zo srdca Vám ďakujem za celú našu rodinu.
Mgr. Jana Vavríková