HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Vážený pán riaditeľ MUDr.Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE

Vážený pán riaditeľ MUDr.Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE
cinre

Už to bude za chvíľu rok, čo ste mojej maminke Viere Kotalovej zachránili a významne skvalitnili život po Vašom perfektnom profesionálnom zákroku. Zároveň to budú dva mesiace, čo ste u Vás zachránili a významne skvalitnili aj život môjmu ockovi Lumírovi Kotalovi. Chceme sa Vám touto cestou veľmi pekne poďakovať, aj keď slová sú málo oproti tomu, akú veľkú vďačnosť cítime. Ako hovorí moja maminka, Vy nieste človek, ale anjel.
Veľké ĎAKUJEME od celej našej rodiny!
Naše ďakujem patrí aj pánovi primárovi MUDr. Kucharíkovi, pánovi primárovi MUDr. Liškovi, pani doktorke MUDr. Brozmannovej, ako aj celému personálu nemocnice CINRE.

S úctou
rodina Kotalová zo Žiaru nad Hronom