HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

VÁŽENÝ PÁN RIADITEĽ MUDr. IVAN VULEV, PhD., MPH, FCIRSE!

VÁŽENÝ PÁN RIADITEĽ MUDr. IVAN VULEV, PhD., MPH, FCIRSE!
cinre