HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

 Vážený pán riaditeľ MUDr. Ivan Vulev

 Vážený pán riaditeľ MUDr. Ivan Vulev
cinre

chcem sa Vám touto cestou srdečne poďakovať za Vašu odbornú a vysoko profesionálne  odvedenú prácu, ktorou ste mi pomohli opäť sa zaradiť do bežného života.

Zároveň ďakujem aj všetkým Vašim spolupracovníkom – primárovi MUDr. Mikulášovi,  inštrumentárke p. Šimuničovej a rtg. technikovi p. Mikušovi.

Profesionálny prístup všetkých lekárov bol na veľmi vysokej a ľudskej  úrovni. Moja veľká vďaka patrí aj MUDr. Ernestovi Martonovi, ktorý ma operoval a počas  mojej 14-dňovej hospitalizácie sa mi denne venoval a zaujímal sa o môj zdravotný stav.

Môj obdiv a úprimné poďakovanie patrí v neposlednej rade aj sestričkám a celému personálu Vašej nemocnice.
Prajem Vám všetkým pevné zdravie a všetko najlepšie vo Vašej náročnej práci.

Pozdravujem Vás a ďakujem
Ostraczký Ján