HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Vážený pán riaditeľ MUDr. Vulev, PhD., MPH, FCIRSE,

Vážený pán riaditeľ MUDr. Vulev, PhD., MPH, FCIRSE,
cinre

dovoľte mi touto cestou sa poďakovať v mene mojej dcérky Emmky, ktorú ste operovali na Vašej klinike CINRE dňa 16.3.2022.

Emmka má len 12 rokov a je bežné dieťa, ktoré sa veľmi dobre učí, veľmi pekne maľuje, športuje, tancuje a venuje sa všetkému, čomu aj ostatné deti. Je členkou mažoretkového klubu NELLY Púchov a pohyb je pre nás prirodzený. Nič nenasvedčovalo tomu, že by mohla mať vrodenú chybu.
Jedného dňa jej začala tŕpnuť jedna noha a postupne ju v priebehu niekoľkých dní prestali poslúchať nôžky. Prejsť krátku vzdialenosť bez pomoci bol pre ňu problém. Jej stav sa postupne zhoršoval. Emmke bola diagnostikovaná cievna malformácia s aneuryzmou v blízkosti miechy. Keby operáciu včas neabsolvovala, mohlo by ju to poznačiť na celý život. Mohla by ochrnúť.
Zatiaľ, čo my sme ešte len rozmýšľali nad tým, o akú diagnózu to vlastne ide, a čo za dopad to bude mať pre našu Emmku, vy ste zabezpečili všetko potrebné, aby ste ju mohli operovať.

Veľké ĎAKUJEM patrí celému tímu lekárov, anestéziológov, sestier, ktorí nás sprevádzali počas operácie. Špeciálne poďakovanie patrí pánovi profesorovi Hudákovi a pánovi doktorovi Hadvigovi, ktorú našu Emmku operovali. Sú to správni ľudia, na správnom mieste.
Veľká vďaka patrí aj pánovi primárovi Kucharíkovi, ktorý sa o všetko postaral a zabezpečil nám pooperačnú starostlivosť v Neurocentre v NÚDCH. Ďakujeme pán primár, že ste nám dali možnosť, aby naša Emmka bola operovaná práve u Vás v CINRE. Z celého srdca si to vážime.
Rovnako poďakovanie patrí tímu anestéziológov z NÚDCH, ktorý nás sprevádzal počas operácie.

Týmto by sme chceli Vám a celému Vášmu tímu prejaviť obrovské uznanie!
Ďakujeme za Váš vysoko profesionálny a srdečný prístup, pomoc a vašu starostlivosť.

Od operácie už prešlo pár týždňov a nám sa postupne podarilo naspäť “rozchodiť” nôžky. Čaká nás ešte kontrola, ale veríme, že všetko bude v poriadku a Emmka sa bude môcť čoskoro vrátiť k tancovaniu, ktoré má tak rada.

Želáme Vám všetko dobré vo Vašej náročnej práci, veľa úspechov pri výkone tak náročného a obetavého povolania.

Ešte raz veľké ĎAKUJEM.

S pozdravom
Žaneta Ďurišová
mama Emmky Ďurišovej