HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Vážený pán riaditeľ MUDr. Vulev, PhD., MPH, FCIRSE

Vážený pán riaditeľ MUDr. Vulev, PhD., MPH, FCIRSE
cinre

vážený pán primár MUDr. Michalka, PhD.,
a vážený kolektív a tím zamestnancov Oddelenia akútnej a intenzívnej medicíny v CINRE,

Vážený pán riaditeľ MUDr. Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, týmto listom Vám chceme z celého srdca vyjadriť našu najúprimnejšiu a najväčšiu vďaku a obdiv za to, že ste zachránili život nášho milovaného Martina Gajdoša a že ste nám podali pomocnú ruku a boli oporou v tých najťažších chvíľach našich životov.
To čo ste pre nás urobili je tým najväčším zázrakom a darom zároveň, prejavom Vašej nesmiernej odbornosti, ľudskosti, lásky a úcty voči životu ako takému ako i Bohu i blížnym.

Vážený pán primár MUDr. Michalka, PhD. a vážený kolektív a tím zamestnancov Oddelenia akútnej a intenzívnej medicíny v CINRE, dovoľte nám vyjadriť vrúcnu vďaku za Váš profesionálny a srdečný prístup, pomoc a starostlivosť, trpezlivosť a neoceniteľnú obetavosť voči Vášmu povolaniu, ktoré je skutočne jedno z najdôležitejších i najťažších zároveň.
Ďakujeme Vám za všetky povzbudivé slová a činy, ktorými ste nás denne doslova zavaľovali. Ste ľudia s veľkými srdciami a my Vám za to ešte raz úprimne ďakujeme.

Vážená PhDr. Monika Sklenárová, MHA, MPH, Vám patrí vďaka, že ste chápali ako nesmierne dôležité bolo v tomto ťažkom období byť čo najviac s Martinom a že ste nás uistili, že je to rovnako dôležité aj pre neho. Ďakujeme, že ste s nami mali trpezlivosť. Rovnako veľká vďaka patrí Vaším zdravotným sestrám a ošetrovateľom, ktorí boli vždy nadštandardne ochotní nám vo všetkom pomáhať. Ste skutočne špičkové pracovisko so špičkovým a predovšetkým ľudským personálom. Ste jednoducho unikát a držíme Vám palce, aby to tak i naďalej zostalo.

Prajeme Vám veľa lásky, zdravia, Božieho požehnania, úspechov a množstvo krásnych dní.

Ešte raz Vám ďakujeme za život a záchranu nášho Martina a hlavne za možnosť tešiť sa s ním z každého nového dňa.

S obrovskou láskou a úctou rodina Gajdošová a Garaničová