HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Vážený pán riaditeľ,

Vážený pán riaditeľ,
cinre

chcem Vám z úprimného srdca poďakovať za záchranu života – môjho len 38 ročného manžela Viktora Lisyho. Sme spolu 15 rokov a máme 2 krásne deti. Keď sme sa dozvedeli tú desivú diagnózu -arteriovenózna malformácia (AVM) v mozgu o veľkosti 4 cm + 2 aneuryzmy, začal sa náš 2,5 ročný boj, v ktorom sme oslovovali všetkých možných odborníkov na Slovensku a v Európe. Nikto nevedel nájsť riešenie…

Vďaka Bohu sme sa i na základe zhoršených výsledkov/nálezov dostali k Vám a k Vášmu zariadeniu CINRE. Nález bol tak závažný, že ste sa rozhodli zabojovať. Vedeli ste, že ide o život a čas sa kráti.. Po zhliadnutí nálezu Vám bolo ihneď jasné, že na túto operáciu potrebujete ďalšieho špecialistu. Teda, že musíte operovať dvaja. To bola jediná šanca. V krátkom čase ste museli dohodnúť spoločný termín s doktorom Štefanom Hudákom (šéf neurochirurgie vo vojenskej nemocnici v Budapešti).

Dátum operácie 20.11.2019 je dátum, ktorý si zapamätáme navždy. Bol to deň, kedy ste spolu s doktorom Hudákom operovali môjho manžela. Operácia sa skomplikovala. Začalo krvácanie ďalšej, novej aneuryzmy.. Ale vy ste to aj napriek tomu zvládli a môjho manžela ste zachránili v hodine dvanástej…! Išlo doslova o sekundy….

Po operácii sme začali od nuly. Chodenie, rozprávanie, písanie… Po niekoľkých mesiacoch sa môj manžel postupnými krokmi vracia do normálneho života. Posledná kontrola ukázala, že operácia bola úspešná a ďalšia pravdepodobne nebude nutná.

Ďakujem Vám aj doktorovi Štefanovi Hudákovi z celého srdca ♥♥

Zachránili ste manžela, otca, syna, brata, švagra.. Dali ste našej rodine novú šancu..Naši dvaja synovia len 6r. a 9r. sa naďalej môžu radovať zo spoločných chvíľ so svojím otcom.

Týmto by sme chceli Vám a celému Vášmu tímu prejaviť naše obrovské uznanie !

Sme vďační a hrdí, že takéto zariadenie existuje na Slovensku a prajeme Vám mnoho ďalších úspechov a zachránených životov.

Prajeme celému zariadeniu CINRE, aby sa mu stále darilo!
Manželka PaedDr. Jana Lisyová a Ing. Viktor Lisy
27.3.2020