HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3244 7787
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3244 7787

Z hĺbky srdca ďakujeme!

Z hĺbky srdca ďakujeme!
cinre

Veľmi nás teší a z hĺbky srdca ďakujeme za nádherné ocenenie.  Od našich pacientov sme získali 3. miesto v spokojnosti spomedzi špecializovaných nemocníc na Slovensku. CINRE, teda Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby v Bratislave existuje len rok, o to viac si to preto vážime. Dnes už v CINRE pracujeme na plnej kapacite 58 lôžok, k liečbe neurovaskulárnych a kardiovaskulárnych ochorení pristupujeme u pacientov mimoriadne komplexne a zároveň individuálne, v tomto smere sme jedinečná nemocnica a naši pacienti to už zjavne docenili. Mottom nášho Centra je oprávnene: neustály pokrok a inovácie, najvyššia medicínska kvalita. V tomto smere to už ocenili aj zahraničné pracoviská, veď za prvý rok existencie sa u nás školili špecialisti zo 14 krajín na svete, prispievame tak aj k šíreniu dobrého mena slovenského zdravotníctva v zahraničí. Je to ale aj ľudský, profesionálny a tímový prístup všetkých 160 zamestnancov CINRE, ktorí spoluvytvárajú pacientom príjemné prostredie počas hospitalizácie. Naša práca je poslanie pomáhať všetkým, ktorí pomoc potrebujú. Sme preto právom hrdí, že novinári nás označili aj za “usmievanú nemocnicu”, kde sa robí krásna medicína s úsmevom na tvári.

Dobroslava Krajačičová, špecialista marketingovej komunikácie CINRE